Privacy Statement

Privacy Statement Volderuyter.nl
De V.O.L. hecht veel belang aan uw privacy. In de volgende paragrafen vindt u terug hoe wij met uw informatie omgaan als u gebruik maakt van volderuyter.nl.

Aansprakelijkheid
De V.O.L.  zet zich in voor haar V.O.L. leden naar beste weten en kunnen en daarnaast voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. De V.O.L. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

§1 - Informatievergaring en gebruik

  • De V.O.L. is de enige eigenaar van de informatie die via deze site wordt ingewonnen.
  • Wij delen deze informatie alleen met het schoolinstituut ‘De Ruyter’ (afdelingen H.B.O. en M.B.O.) met als enige doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
  • Daarnaast kunnen op volderuyter.nl slechts privé-gegevens tussen V.O.L. leden wisselen zoals hieronder beschreven in §2 en §3.

§2 - Uitwisselen van privé-gegevens tussen V.O.L.-leden onderling

  • Alléén een V.O.L.-lid kan inloggen op de volderuyter.nl. Na het inloggen, maakt het V.O.L.-lid de eerste keer een profiel van zichzelf aan. Dit profiel bestaat uit een grote hoeveelheid gegroepeerde privé-gegevens. Per groep geeft het ingelogde V.O.L.-lid aan of hij wel of niet toestemming geeft dat dit privé-gegeven wordt gedeeld met andere V.O.L.-leden op v olderuyter.nl (voorbeeld: bij het invullen van de adresgegevens moet het V.O.L.-lid expliciet aangevinken dat deze data gedeeld mag worden met andere V.O.L.-leden.
  • In elk geval kan een V.O.L. lid slechts dezelfde privé-gegevens van andere V.O.L. leden zien, welke hij zelf ook heeft vrijgegeven ter deling met andere V.O.L.-leden.
  • Het V.O.L.-bestuur en andere administratorgerechtigden kunnen te allen tijde over privé-gegevens van personen beschikken. Deze mogen slechts deze gegevens aanwenden zoals beschreven in §1.

§3 – Vacatures en werkbemiddeling

  • Op de website volderuyter.nl worden met regelmaat vacatures gepubliceerd. Een ingelogd V.O.L.-lid, danwel een openbare bezoeker, treden op eigen initiatief met een potentiële bemiddelaar/werkgever in contact.
  • Daarnaast kunnen V.O.L.-leden aangeven interesse te hebben in een vacature. Dit geeft een V.O.L.-lid expliciet aan in zijn profiel. Na deze wijze van toestemming geven wordt een C.V. behalve persoons -en adresgegevens gepubliceerd t.b.v. potentiële bemiddelaars/werkgevers.
  • Een V.OL.-lid kan middels e-mail benaderd worden voor een vacature.

§4 – Cookies, Log Files, Links, E-Mail, Polling
Cookies             op deze website worden door De V.O.L. bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan De V.O.L. de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. De V.O.L. maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor bezoekers gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
Log Files worden gebruikt om van IP adressen trends te analyseren, de site te administreren en de populariteit van inhoud op te volgen. IP adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie.
Links;  volderuyter.nl bevat links naar andere sites, bijvoorbeeld van rederijen. Wij kunnen ons echter niet verantwoordelijk stellen voor de privacypraktijken van deze derde partijen. Wij raden u aan dat u zogauw u deze site verlaat de privacy statements op elke andere web site die u consulteert te lezen. Deze verklaring geldt enkel voor informatie vergaard via deze web site.
E-Mail; de V.O.L. wil u in verband met de kostenbeheersing voor de vereniging meer e-mails gaan sturen. Op eerste aanvraag uwerzijds zal het V.O.L. bestuur uw e-mailadres uit deze mailinglijsten schrappen.
Pollings;  het ligt in de bedoeling van tijd tot tijd via volderuyter.nl en via de mailing informatie van gebruikers te vragen ter verbetering van de V.O.L. Participatie aan deze gelegenheden is volledig vrijwillig zodat de gebruiker de keuze heeft wel of niet zijn informatie door te geven.

§5 – Update Privacy Statement
Bij intentie tot wijziging van deze privacyverklaring wordt deze intentie voor bepaalde tijd op volderuyter.nl  gepubliceerd. Als wij op enig moment persoonlijke informatie van een individuele, geregistreerde gebruiker willen aanwenden voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, dan vragen wij hiervoor eerst schriftelijke toelating via e-mail of telefoon. Indien u meer informatie wenst kan u ons contacteren via webmaster@volderuyter.nl

Reacties zijn gesloten.